“Zielony” projekt w Wałbrzychu

  1. Strona główna
  2. Rewitalizacja
  3. “Zielony” projekt w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych przystąpiła do realizacji projektu pn. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna.

W ramach programu organizowane są szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania i zarządzania zielenią miejską oraz współpracy ze społecznością lokalną. Przedstawiciele samorządów zyskają wiedzę ekspercką przydatną przy realizacji „zielonych” projektów.

Celem szkoleń jest przygotowanie założeń oraz realizacja małego projektu zagospodarowania zieleni, tzw. „mała realizacja”.

W ramach udziału w projekcie Gmina Wałbrzych otrzyma możliwość sfinansowania do 10 000 zł. realizacji małego projektu błękitno-zielonej infrastruktury.

Podczas pierwszego dnia szkolenia przedstawiliśmy ogólny zarys projektu „Małej Realizacji”, omówiliśmy jego możliwą lokalizację oraz status planowanego zadania w strukturze finansowej budżetu gminy.

Więcej informacji o projekcie na https://ecomy.irmir.pl/ 

Prowadzone działania zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej informacji odpowiada wyłącznie Gmina Wałbrzych.

Menu