Stary Zdrój – przeżyjmy mikrogranty jeszcze raz

Mikrogranty
0
Nasz bilans zrealizowanych mikrograntów zamykamy na Starym Zdroju. W tym podobszarze rewitalizacji NGO, Partnerstwo lokalne i aktywni mieszkańcy dzielnicy zrealizowali 9 projektów. Pięć z nich wpisało się w zakres poprawy estetyki w przestrzeni publicznej oraz utrzymywania w czystości elewacji budynków, promowania wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek podwórek i skwerów…

Wspominamy migrogranty na Sobięcinie

Mikrogranty
0
W ramach otwartego konkursu z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w dzielnicy Sobięcin NGO, Partnerstwo lokalne i aktywni mieszkańcy zrealizowali 11 projektów. Dwa z nich  upowszechniały wiedzę o historii Wałbrzycha poprzez warsztaty kulturalne i artystyczne, m.in. Wokół poezji Mariana Jachimowicza i Danuty Góralskiej Nowak. Jeden z nich…

Biały Kamień po mikrograntach

Mikrogranty
0
Dotychczas w dzielnicy Biały Kamień aktywni przedstawiciele NGO wraz z mieszkańcami i Partnerstwem Lokalnym zrealizowali 6 projektów. Jeden z nich był odpowiedzią na zapobieganie negatywnych zjawisk społecznych i włączał dzieci i młodzież w działania o charakterze sportowym  oraz edukacyjnym. Wspierał rozwój postaw dotyczących: zdrowej rywalizacji, zasady fair play, systematycznej pracy…

Mikroprojekty zrealizowane w Śródmieściu

Mikrogranty
0
W ostatnich trzech latach w Śródmieściu zostało zrealizowanych 15 projektów w ramach przyznanych mikrograntów. Pięć z nich dotyczyło „kolorowania ” podwórek, dwa poprawy estetyki kamienic, dwa z nich wpisały się w zakres polityki senioralnej miasta i promowały wśród seniorów: aktywność sportową, zdrowy styl życia, partycypację społeczną, bezpieczeństwo i spotkania z…

Mikroprojekty z mikrograntów na Podgórzu

Mikrogranty
0
Pogórze to kolejny podobszar rewitalizacji, w którym możecie realizować swoje pomysły z pozyskanych, w ramach naszego konkursu, mikrodotacji. Przez 3 ostatnie lata wałbrzyskie NGO, mieszkańcy i Partnerstwo lokalne Podgórza, dla  których los tej dzielnicy nie jest obojętny, zrealizowali łącznie 10 projektów. Sześć z nich dotyczyła poprawy estetyki podgórzańskich podwórek  i…

Mikrogranty – mały projekt, duża zmiana

Mikrogranty
0
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych  z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej,  jest ogłoszony po raz czwarty. Zainteresowanie wśród aktywnych mieszkańców oraz NGO jest duże, jeszcze więcej jest pomysłów. W sumie od 2017 r. zrealizowano 63 projekty. W tym roku do wykorzystania jest pula 50 tys. zł. Maksymalna…
Menu