Informacja podsumowująca przebieg otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 23 czerwca 2020 r.

Konsultacje
0
Jedną z form konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha), wskazaną w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 czerwca 2020 r., było otwarte spotkanie konsultacyjne skierowane do interesariuszy rewitalizacji miasta Wałbrzycha. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 23.06.2020 r. w Centrum Nauki i…

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

Konsultacje
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniach od 22 czerwca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Konsultacje przeprowadzone będą w formie: Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Gminnego Programu…
Menu