Konsultacje społeczne uchwały w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Konsultacje, Seniorzy
0
Od dnia 18.10.2023 roku rozpoczyna się konsultowanie, przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe, projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.  Konsultacje przeprowadzone będą w…

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

Konsultacje
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniach od 17 lipca 2023 roku do 9 sierpnia 2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku. Konsultacje przeprowadzone będą w formie: Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii…

Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
0
Gmina Wałbrzych rozpoczyna konsultowanie Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Projekt powyższego Programu wraz z ogłoszeniem o konsultacjach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu tutaj>>> Konsultacje…

Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
0
Gmina Wałbrzych rozpoczyna konsultowanie Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Projekt powyższego Programu wraz z ogłoszeniem o konsultacjach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu tutaj>>> Konsultacje przeprowadzone…

Konsultacje projektu: Budowa linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa

Konsultacje
0
Wykonawca Studium, firma BBF Sp. z o.o. wraz z Inwestorem – Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne w związku z prowadzonymi pracami nad Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla projektu: Budowa linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Spotkanie odbędzie się 23 września…

Zaplanujmy razem!

Konsultacje
0
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dot. obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu, które odbędzie się 19 września 2020 r. o godz. 11:00 na wałbrzyskim Rynku.

Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o zakończeniu procesu opiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, jak również przekazuje do wiadomości Raport z z opiniowania projektu aktualizacji GPR Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 oraz projekt dokumentu po zakończonym procesie konsultacji społecznych i opiniowaniu. Proces opiniowania projektu aktualizacji GPR…

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji GPR

Konsultacje
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o zakończeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, jak również przekazuje do wiadomości raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących…

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu GPR

Konsultacje
0
Wczoraj zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi przebieg zbierania uwag: Informacja podsumowująca przebieg zbierania uwag papierowych i elektroniczniePobierz Informacja podsumowująca przebieg zbierania uwag ustnych do protokołuPobierz
Menu