Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

  1. Strona główna
  2. Konsultacje
  3. Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Gmina Wałbrzych rozpoczyna konsultowanie Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Projekt powyższego Programu wraz z ogłoszeniem o konsultacjach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu tutaj>>>

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 07.10.2021 r. do 21.10.2021 r.

Menu