Konsultacje społeczne uchwały w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

  1. Strona główna
  2. Konsultacje
  3. Konsultacje społeczne uchwały w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Od dnia 18.10.2023 roku rozpoczyna się konsultowanie, przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe, projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 18.10.2023 r. do 02.11.2023 r.

Menu