Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji GPR

  1. Strona główna
  2. Konsultacje
  3. Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji GPR

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o zakończeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, jak również przekazuje do wiadomości raport z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu aktualizacji GPR Wałbrzycha. Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 15 czerwca 2020 r. konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 21 lipca 2020 r.

Menu