Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia o zakończeniu procesu opiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, jak również przekazuje do wiadomości Raport z z opiniowania projektu aktualizacji GPR Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 oraz projekt dokumentu po zakończonym procesie konsultacji społecznych i opiniowaniu.

Proces opiniowania projektu aktualizacji GPR Miasta Wałbrzycha miał na celu uzyskanie opinii, zebranie uwag oraz zaangażowanie organów administracji publicznej i innych podmiotów do udziału w procesie tworzenia dokumentu.

Menu