Za nami drugie szkolenie z realizacji „zielonych” projektów

Za nami druga sesja szkoleniowa w ramach projektu pn. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna. Podczas drugiego dnia szkolenia omówiliśmy zagadnienia niezbędne do…

Dolnośląski Budżet Obywatelski 2020

Szkolenia
0
Przed nami V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli…

Szkolenie – Generator eNGO

Szkolenia
0
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje wdrożyć Generator eNGO. Jest to narzędzie dzięki, któremu organizacje pozarządowe będą mogły w sposób elektroniczny, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, tworzyć swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez dolnośląski Urząd Marszałkowski. W związku z powyższym, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD…

O czym każdy społecznik wiedzieć powinien?

Szkolenia
0
Prezydent Miasta Wałbrzycha i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”. Tematy szkolenia: prawidłowe wypełnianie aktualnej oferty realizacji zadania publicznego oraz rozliczanie zadań publicznych,czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,zatrudnianie personelu na umowy zlecenia,sprawdzanie kadry…

Warsztaty wyjazdowe dla partnerstw lokalnych

Szkolenia
0
W dwa piękne i słoneczne wrześniowe dni, odbyły się wyjazdowe warsztaty wraz z wizytą studyjną we Wrocławiu dla naszych partnerstw lokalnych. W pięknych okolicznościach przyrody, na Ostrowie Tumskim, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach i prelekcjach dotyczących integracji, komunikacji interpersonalnej, rewitalizacji w Polsce i na świecie. Wspólny wyjazd miał na celu ukoronowanie dotychczasowej współpracy z partnerstwami, ich pracy i zaangażowania. Podczas wyjazdu mieliśmy możliwość…

“Gorąca linia” Seniorów

Szkolenia
0
W ramach projektu Halo aktywni 60+ w dniu 11 czerwca odbyły się równocześnie dwa spotkania. Pierwsze – w Starej Kopalni, podczas którego Seniorzy-wolontariusze zgłębiali tajniki badań terenowych oraz standardy prowadzenia rozmów telefonicznych z potencjalnymi klientami Senioralnego Centrum Telefonicznego. Drugie – w siedzibie Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, w Sali ITS, Rynek 23, podczas którego przedstawiciele wałbrzyskich instytucji i organizacji pozarządowych, posiadających…

Halo! Aktywni 60+

Szkolenia
0
W dniu 28 maja w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbyły się pierwsze, z trzech zaplanowanych, warsztaty przygotowujące Seniorów do prowadzenia badań społecznych. Nasi Seniorzy jako ambasadorowie tego przedsięwzięcia mieli okazję poznać tajniki badań społecznych i pracy badacza terenowego, a także formułować swoje propozycje pytań do kwestionariusza ankiety. Dzięki ankiecie będziemy mogli dowiedzieć się  jakie są potrzeby…

Dźwięki etniczne w ramach mikrograntu

Szkolenia
0
Instrumenty perkusyjne to nie tylko perkusja, to najstarsza i najliczniejsza grupa instrumentów. Rytm jest zjawiskiem uniwersalnym i występuje w każdym gatunku muzycznym. Każda z kultur wykształciła zarówno charakterystyczne dla niej instrumenty perkusyjne, jak i specyficzne rytmy. Spora część tego etnicznego instrumentarium wykorzystywana jest współcześnie w wielu gatunkach muzycznych. Serdecznie zapraszamy…

Szkolenie z rewitalizacji fasad

Szkolenia
0
Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. rewitalizacji fasad, którego celem jest przekazanie dobrych i złych praktyk z zakresu doboru kolorów i detali elewacji oraz tendencji projektowych stosowanych w kraju i w Europie. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań dot. praktycznych zagadnień związanych z remontami budynków zabytkowych i odnawianiem elewacji. Szkolenie odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,…

Szkolenie dla właścicieli nieruchomości, zarządców i wspólnot mieszkaniowych

Szkolenia
0
Z wielką przyjemnością zapraszamy właścicieli nieruchomości, zarządców i przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych do udziału w organizowanym przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego szkoleniu nt. rewitalizacji fasad, którego celem jest przekazanie dobrych i złych praktyk z zakresu doboru kolorów i detali elewacji oraz tendencji projektowych stosowanych w kraju i w Europie. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań dot. praktycznych zagadnień związanych z remontami budynków zabytkowych i odnawianiem elewacji.…
Menu