O czym każdy społecznik wiedzieć powinien?

 1. Strona główna
 2. Szkolenia
 3. O czym każdy społecznik wiedzieć powinien?

Prezydent Miasta Wałbrzycha i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”.

Tematy szkolenia:

 • prawidłowe wypełnianie aktualnej oferty realizacji zadania publicznego

oraz

 • rozliczanie zadań publicznych,
 • czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,
 • prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,
 • właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,
 • zatrudnianie personelu na umowy zlecenia,
 • sprawdzanie kadry pracującej z małoletnimi w rejestrze przestępców seksualnych (szczególnie ważne dla klubów sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą),
 • kiedy stajemy się organizatorem imprez turystycznych,
 • stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • obowiązki dla prowadzących strony internetowe i aplikacje mobilne,
 • sprawozdania finansowe,
 • stosowanie RODO,
 • informacja nt. Korpusu Solidarności – projektu wolontariatu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek), w godz. 15:00-17:30, w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala witrażowa).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 9 grudnia br. mailowo: inkubator.ngo@merkury.org.pl

Menu