Szkolenie – Generator eNGO

  1. Strona główna
  2. Szkolenia
  3. Szkolenie – Generator eNGO

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje wdrożyć Generator eNGO. Jest to narzędzie dzięki, któremu organizacje pozarządowe będą mogły w sposób elektroniczny, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, tworzyć swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez dolnośląski Urząd Marszałkowski.

W związku z powyższym, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD organizuje szkolenie z funkcjonalności Generatora, gdzie dowiecie się Państwo jak tworzyć w nim ofertę oraz jak ją złożyć.

Szkolenie odbędzie się 29 stycznia br. o godzinie 13.30, przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu w sali 510, V piętro. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27 stycznia br. do godz. 12.00 na adres e-mail: kamila.wojsa@umwd.pl.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.

Menu