Kolejna dawka wiedzy z realizacji „zielonego” projektu

  1. Strona główna
  2. Rewitalizacja
  3. Kolejna dawka wiedzy z realizacji „zielonego” projektu

Za nami trzecia sesja szkoleniowa w ramach projektu pn. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

Tym razem omówiliśmy zagadnienia dotyczące przygotowania dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy i realizacji projektu. Niezwykle ważne i pomocne było spotkanie z ekspertami, z którymi mogliśmy ustalić jakie rośliny możemy wykorzystać w realizowanym zadaniu, a tym samym określić budżet i zakres projektu.

Więcej informacji o projekcie na https://ecomy.irmir.pl/ 

Prowadzone działania zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej informacji odpowiada wyłącznie Gmina Wałbrzych.

Menu