Ogłoszenie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. Ogłoszenie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

OGŁOSZENIE

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr LV/600/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Menu