Drugi człowiek zmienia wszystko!

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Drugi człowiek zmienia wszystko!

Ponad 400 tysięcy osób w wieku 80+ w Polsce zmaga się z osamotnieniem – jest to więcej, niż liczba mieszkańców tak dużych miast, jak Szczecin czy Lublin. Kim są? Z czym mierzą się na co dzień? Stowarzyszenia mali bracia Ubogich (mbU) publikuje raport z badania “Samotność wśród osób 80+”:

Samotność jest chorobą cywilizacyjną naszych czasów, która dotyka szczególnie osoby starsze  –  to seniorom najczęściej brakuje bliskiej rodziny, przyjaciół i znajomych, a do tego dotykają ich choroby i niepełnosprawność.

Aż 26% osób starszych jest osamotnionych, a ponad 12% z nich w ogóle nie wychodzi z domu – wskazuje najnowsze badanie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. 61% osób starszych, które mierzą się z samotnością, mówi, że czują się nieważne, a 70% nie ma obok kogoś, komu mogłyby zaufać.

Drugi człowiek zmienia wszystko – to motto jubileuszowego roku Stowarzyszenia. Już od 20 lat wolontariusze mbU przełamują rutynę samotności osób starszych.

Raport do pobrania na stronie www.malibracia.org.pl/20lat

Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ

Program OBECNOŚĆ to zorganizowany wolontariat towarzyszący polegający na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach osamotnionych seniorów.

W Programie biorą udział setki wolontariuszy, którzy każdego dnia dają podopiecznym Stowarzyszenia mali bracia Ubogich oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Do udziału w Programie Stowarzyszenie rekrutuje wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.

Wolontariusze odwiedzają podopiecznych regularnie, min. raz w tygodniu na min. 2 godziny.

Wizyty upływają na rozmowach, wspólnym słuchaniu muzyki lub wspólnym wyjściu na spacer – czyli odwiedziny wyglądają tak, jak zwykle wyglądają odwiedziny przyjaciół lub spotkania towarzyskie. Wolontariusz może seniorowi czytać, mogą wspólnie realizować pasje czy zainteresowania, dzielić się nimi, zachęcać do poznawania siebie nawzajem. Celem odwiedzin nie jest wykonywanie czynności usługowych, typu zakupy, sprzątanie itp.

DRUGI CZŁOWIEK ZMIENIA WSZYSTKO

Jeżeli znasz samotnego seniora przekaż mu informację o działalności Stowarzyszenia:

https://www.malibracia.org.pl/nasze-projekty/program-obecnosc/

Jeżeli masz czas i chęć zgłoś się do wolontariatu na rzecz seniorów w Wałbrzychu:

https://www.malibracia.org.pl/wolontariat/jak-zostac-wolontariuszem/

Zadzwoń lub napisz do koordynatorki:
Agnieszka Cymerkiewicz, tel. 660 236 976, e-mail: walbrzych@malibracia.org.pl.

Więcej informacji o nas:
https://www.malibracia.org.pl/
https://www.youtube.com/@StowarzyszeniembU
https://www.facebook.com/malibracia/videos/

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja, która powstała we Francji w 1946 r. W Polsce działa od 2003 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Powstała, by być głosem osób niesłyszalnych, niewidzialnych i niezauważanych na co dzień – czyli osób starszych, samotnych. Dzięki Stowarzyszeniu seniorzy stają się widoczni w społeczeństwie.

Stowarzyszenie swoje działania opiera na długoterminowym wolontariacie towarzyszącym, polegającym na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach podopiecznych w ramach Programu „Obecność”, dzięki któremu budowane są relacje oparte na przyjaźni i zaufaniu oraz na innych inicjatywach na rzecz seniorów.

Od maja 2023 r. Stowarzyszenie działa w Wałbrzychu. Pierwsi seniorzy są już odwiedzani przez wolontariuszy.

Menu