Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Od dnia 11.10.2023 roku rozpoczyna się konsultowanie, przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe, projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wałbrzych – Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 11.10.2023 r. do 25.10.2023 r.

Menu