Inauguracyjne spotkanie Rady Pożytku

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Inauguracyjne spotkanie Rady Pożytku

Miniona środa (27 września 2023 r.) należała do wałbrzyskich organizacji pozarządowych. Z inicjatywy dr Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha zorganizowano spotkanie inauguracyjne połączone z I posiedzeniem Członków Rady Pożytku powołanych na lata 2023 – 2026. Na spotkanie także zaproszono Członków ustępującej Rady, którym wręczono oficjalne listy z podziękowaniem za aktywną pracę na rzecz rozwoju miasta i społeczności lokalnej.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego zarządu aktualnej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie Łukasz Hoppe  przedstawiciel Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wiceprzewodniczącą została Sylwia Łosobik przedstawicielka Fundacji Czerwona Linia. Sekretarzem Justyna Pichowicz kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

W powołanej na trzyletnią kadencję Radzie Pożytku zasiada 16 członków, w tym:
1) czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
2) czterech przedstawicieli Rady Miejskiej,
3) ośmiu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze wyborów.

Rada jest organem doradczym i inicjatywnym samorządu miasta Wałbrzycha w zakresie działalności pożytku publicznego.

Członkowie zostali powołani Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, link do strony BIP UM:

https://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/41867/zarzadzenie-nr-707-2023

Menu