Strona prowadzona jest w ramach projektu pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Projekt pn. "Program rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020