Kolejne spotkanie w ramach projektu pn. „Halo Aktywni 60+”

Podczas trzeciego spotkania zorganizowanego w ramach projektu Halo! aktywni 60+, były prezentowane wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród wałbrzyskich seniorów. Wolontariusze pytali głównie o potrzeby i oczekiwania seniorów, którzy są mało aktywni w Wałbrzychu.
Ponadto, dyskutowano o problemach, z którymi najczęściej spotykali się ankieterzy podczas badań terenowych oraz o sposobach ich rozwiązywania. Kolejne warsztaty we wrześniu.