Konsultacje dotyczące koncepcji rewitalizacji podobszaru Śródmieście

Zapraszamy na warsztaty konsultacyjne dotyczące koncepcji rewitalizacji podobszaru Śródmieście.