Niezwykłe spotkanie urbanistów

Podczas konsultacji projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta doszło do szczególnego spotkania. O przyszłości i rozwoju miasta dyskutowali: Fabian Jaskólski – główny projektant „Studium…” z 2000 r. i Radosław Jończak – główny projektant nowego „Studium…”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że do 5 czerwca zbieramy uwagi do dokumentu, z którymi zapoznać się można na stronie: http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1322/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta