Nowe narzędzie do wstępnej analizy inwestycji termomodernizacyjnych

Drodzy Mieszkańcy,
Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Zarządcy Nieruchomości,
Oddajemy do Państwa oceny narzędzie pn.:

Kalkulator efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych.

Kalkulator jest jednym z produktów projektu pilotażowego pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn.: „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i podejmowanym działaniom w zakresie rewitalizacji infrastruktury mieszkaniowej, przygotowaliśmy oprogramowanie, którego celem jest umożliwienie pozyskania wstępnych, poglądowych informacji przed rozpoczęciem inwestycji, w szczególności dotyczących:

  • kalkulacji efektywności finansowej inwestycji,
  • oszacowania rezultatów termomodernizacji.

Pozwala ono na wygenerowanie pomocniczych informacji dotyczących:

  • kosztów kredytu inwestycyjnego, wysokości stawki funduszu remontowego oraz okresu spłaty zobowiązań przez Wspólnotę Mieszkaniową;
  • efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych wdrożonych środków poprawy efektywności energetycznej budynku.

Mamy nadzieję, że kalkulator pomoże Państwu dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i technicznej przedsięwzięcia, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji oraz zaciągnięciem zobowiązania finansowego na ten cel.

Narzędzie jest przystosowane do wyświetlania w urządzeniach mobilnych, dzięki czemu w każdej chwili i potrzebie będzie dla Państwa dostępne.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z Kalkulatora. Przez pierwsze 60 dni od udostępnienia Kalkulatora pod adresem: https://kalkulator.rewitalizacja.walbrzych.pl/ prowadzimy tzw. testy publiczne.

Do dnia 24.12.2018r. na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl prosimy przysyłać wszelkie uwagi dot. Kalkulatora i informacje o ewentualnych niedogodnościach związanych z jego użytkowaniem. Każda wiadomość będzie dla nas cenna, a wszystkie uwagi przeanalizowane. Zbiór informacji przekazanych przez Państwa stanie się bazą do wprowadzenia poprawek, dzięki którym kalkulator będzie narzędziem pomocnym w procesie odnowy budynków mieszkalnych.