Pozytywne zmiany sobięcińskiej przestrzeni – kawiarenka obywatelska

Liczna grupa mieszkańców Sobięcina oraz innych dzielnic miasta aktywnie uczestniczyła w lipcowej kawiarence obywatelskiej, która dotyczyła koncepcji zagospodarowania przestrzeni ww. podobszaru rewitalizacji.
Gościem kawiarenki byli pracownicy Biura Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA, którzy profesjonalnie moderowali nasze spotkanie.
Zebrane od uczestników propozycje i potrzeby na pozytywne zmiany sobięcińskiej przestrzeni zostaną uwzględnione w opracowanej koncepcji rozwiązań przestrzennych.

Dziękując wszystkim mieszkańcom za pełne inicjatywy i dobrego temperamentu spotkanie, zapraszamy już dziś do udziału w kawiarence 24 lipca br. (wtorek).

Poniżej fotorelacja.