Konferencja podsumowująca opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025

  1. Strona główna
  2. Konferencje
  3. Konferencja podsumowująca opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025

Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej zaprasza na KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ OPRACOWANIE Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 29 listopada 2016 r. godz. 14.00-16.30 Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu

Ramowy plan konferencji:

  • 14:00-14:10 – otwarcie konferencji, emisja spotu promującego wałbrzyską rewitalizację Prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej
  • 14:10-14:30 – doświadczenia i plany rewitalizacyjne Gminy Wałbrzych Prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej
  • 14:30-14:50 – programy rewitalizacji w dolnośląskich gminach. Najważniejsze zmiany w programowaniu i przeprowadzaniu procesu rewitalizacji po 2015 r. w świetle Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i IZ RPO Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • 14:50-15:00 – przerwa kawowa
  • 15:00 – 15:30 – Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzycha – partycypacja społeczna na etapie przygotowania i wdrożenia Justyna Pichowicz – kierownik Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych
  • 15:30-16:00 – Gminny Program Rewitalizacji i co dalej? Doświadczenia Wałbrzycha w rewitalizacji społecznej na przykładzie Centrum Aktywności Lokalnej Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
  • 16:00-16:30 – dyskusja, poczęstunek, zakończenie konferencji

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdą Państwo w Biurze ds. Rewitalizacji Miasta UM w Wałbrzychu, przy ul. M.Kopernika 2.

Menu