Ruszyła rejestracja na seminarium „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji”

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Ruszyła rejestracja na seminarium „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji”

Gmina Wałbrzych wkroczyła w kolejny rok realizacji pilotażowego projektu rewitalizacji, dzięki któremu, podobnie jak w Bytomiu i Łodzi, udało się wypracować wiele ciekawych rozwiązań i modelowych dokumentów. Przygotowane rozwiązania mogą stanowić dobre praktyki dla innych miast podejmujących wyzwanie rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Jednym z istotniejszych elementów wałbrzyskiego pilotażu są opracowania planistyczne i konserwatorskie, wskazane jako jedne z kluczowych w procesie rewitalizacji. Produktem pilotażu w zakresie planowania jest wypracowanie dobrych praktyk (standardów działania, przykładowych, modelowych opracowań) dokumentujących prawidłowe łączenie działań planistycznych i rewitalizacyjnych w skali gminy oraz obszaru i podobszarów rewitalizacji.

Zgodnie z założeniami pilotażu, w dniach 25-26 marca 2019 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się seminarium pn. „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji”, podczas którego chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami, ale także umożliwić wymianę wiedzy między różnymi środowiskami, w tym przede wszystkim pomiędzy samorządowcami, światem nauki i ekspertami.

Organizatorem seminarium jest biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Jednym z celów Seminarium jest przedstawienie wartości kulturowych w obszarze rewitalizacji, pokazanie efektów współpracy poszczególnych gmin z oddziałami terenowymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Drugim celem Seminarium jest omówienie procesów planistycznych jako istotnego elementu wsparcia działań rewitalizacyjnych, potrzeby tworzenia koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miast.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rewitalizacją w planowaniu przestrzennym do udziału w seminarium, w dniach 25-26 marca 2019 r. w Wałbrzychu. Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce REJESTRACJA na stronie internetowej Seminarium www.seminarium.walbrzych.eu.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu dotacji pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”. Wydarzenie objęte jest patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Menu