Rusza kolejny konkurs wspierający aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Rusza kolejny konkurs wspierający aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Rodzaj zadania: Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych działań na rzecz budowania przyjaznej przestrzeni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami [link]

Nabór wniosków potrwa od 12 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 64 44 711/712/717 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.

Działanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 2020 w ramach konkursu dotacji  pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

Menu