Podsumowaliśmy Centrum Aktywności Obywatelskiej

  1. Strona główna
  2. Spotkania z mieszkańcami
  3. Podsumowaliśmy Centrum Aktywności Obywatelskiej

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wspólnie z Fundacją Merkury zakończyły realizację projektu pn.: „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu” (CAO), finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Na spotkanie podsumowujące zaproszeni zostali, do siedziby RWS Stary Zdrój, wszyscy uczestnicy Centrum. Była to niecodzienna okazja do wymiany wrażeń, opinii, informacji oraz doświadczeń zdobytych podczas warsztatów. Ponadto możliwość wymiany kontaktów i nawiązania przyjacielskich relacji, które zaowocują kolejnymi pomysłami na nowe, wspólne przedsięwzięcia.

Dzieci, młodzież i seniorzy, po raz ostatni wzięli udział w zabawie w formie quizu, która miała na celu utrwalenie wiedzy ogólnej u ww. pozyskanej podczas udziału we wszystkich warsztatach z zakresu: zdrowego odżywiania się, rękodzielnictwa, prac stolarskich i ogrodniczych, sportu oraz postaw obywatelskich i wolontariatu.

Dziękujemy wszystkim, którzy od pierwszych zajęć z zaangażowaniem wspierali realizację projektu oraz wszystkim, którzy aktywnie w nim uczestniczyli.

Menu