Załatw sprawy on-line!

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Załatw sprawy on-line!

Szanowni Państwo,

Każdy, kto ma do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta lub innych jednostkach miejskich może zrobić to za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Poniżej przypominamy jak załatwić sprawy on-line z zakresu Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:

I. W zakresie Rewitalizacji (w tym organizacje pozarządowe):

Usługi w zakresie rewitalizacji miasta realizowane w trybie telefonicznym lub online:

  • Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej (Mikrogranty) przewidzianego do realizacji w 2020 roku są udzielane telefonicznie lub drogą elektroniczną: tel. 74 64 44 711, tel. 74 44 64 717 lub rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Link do ogłoszenia: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2066/31435/prezydent-miasta-walbrzycha-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-na-terenie-miasta-walbrzycha-i-na-rzecz-jego-mieszkancow-z-zakresu-wspierania-dzialan-aktywizacji-i-rozwoju-spolecznosci-lokalnej-przewidzianego-do-realizacji-w-2020-roku

Wydanie informacji – nie podlega opłacie skarbowej. Informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną lub pisemnie na wskazany adres.

Wydanie zaświadczenia – 17 zł. Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji nie podlega opłacie skarbowej.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wnoszonej na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.

Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji – 10 zł

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł

Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.

Zwolnieniu z opłat, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, podlegają Uczniowskie Kluby Sportowe.

Wydanie zaświadczenia o wpisie lub dokonaniu zmian podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, wnoszonej na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem opłata skarbowa.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłaty wnoszone są na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu BANK PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935z dopiskiem opłata skarbowa

Zwolnieniu z opłat, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, podlegają tylko Uczniowskie Kluby Sportowe.

  • Wnioski o wydanie zaświadczeń w powyższym zakresie należy wysyłać na adres e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej jw.

Telefon do Biura w celu pozyskania informacji na temat spraw związanych z rewitalizacją miasta: tel. 74 44 64 715, 74 64 44 711, 74 64 44 717.

Ponadto informujemy, iż aktualny wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wałbrzycha, w tym stowarzyszenia i kluby sportowe jest dostępny na stronie Urzędu link do strony: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/page/wykaz-organizacji-pozarz%C4%85dowych-mapa-aktywno%C5%9Bci

II. W zakresie Planowania Przestrzennego:

Wnioski wysyłać należy na adres e-mail: um@um.walbrzych.pl . Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (konto opłaty skarbowej 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935). Informacja o zasadach naliczania opłaty skarbowej znajduje się na drukach wniosków.

Telefon do Biura w celu załatwienia spraw związanych z planowaniem przestrzennym 74 64 44 721 lub 74 64 44 722.

Ponadto informujemy, iż wszystkie plany zagospodarowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1262/obowiazujace-plany-miejscowe

Menu