Ruszył nabór wniosków do programu Kultura w sieci

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Ruszył nabór wniosków do programu Kultura w sieci

Ruszył nabór do nowego programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura w sieci.

Celem Kultury w sieci jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Program wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych)
  • organizacje pozarządowe i fundacje
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

Nabór trwa do 20 kwietnia br. Wysokość dofinansowania to od 5 tys. do 150 tys. złotych

Więcej informacji na stronie: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/nabor-wnioskow-2020

Menu