Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w subregionie Wałbrzyskim

  1. Strona główna
  2. Konferencje
  3. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w subregionie Wałbrzyskim

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem na szczeblu regionalnym Terytorialnego Planu Transformacji oraz listy projektów możliwych do sfinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w subregionie Wałbrzyskim Prezydent Wałbrzycha – dr Roman Szełemej zaprasza przedstawicieli samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej, Instytucje Otoczenia Biznesu, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje społeczne i fundacje, a także mieszkańców, na spotkanie, które odbędzie się 27 lipca o godzinie 10.30 do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe ustalenia związane z FST, oraz zakres działań, które mogą być wspierane przez Fundusz. Celem naszego spotkania jest włączenie wszystkich grup interesariuszy Aglomeracji Wałbrzyskiej w proces tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i projektów rozwojowych, stanowiących jego główny element.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 lipca, godz. 12.00 na adres: m.augustyniak@um.walbrzych.pl

Menu