Projekt Senior – lider lokalnej społeczności osób starszych

  1. Strona główna
  2. Seniorzy
  3. Projekt Senior – lider lokalnej społeczności osób starszych

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprasza do udziału w projekcie Senior – lider lokalnej społeczności osób starszych.  Projekt dofinansowany jest ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie skierowane do seniorów, będących liderami lokalnych społeczności senioralnych, i wzmacnia ich kompetencje liderskie, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń aktywności seniorów. Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 40 seniorów – liderów z subregionu wałbrzyskiego, działających w UTW, radach seniorów i pozarządowych organizacjach senioralnych w miejscowościach subregionu. Zadanie zakłada, że odbędą się 3 dni szkoleniowe, w listopadzie i grudniu. Każdy dzień będzie się składał z części wykładowo-warsztatowej oraz biorąc pod uwagę sytuację pandemii z części integracyjnej, związanej ze zwiedzaniem dwóch wybranych obiektów i spotkania integracyjnego z doświadczonymi seniorami – wolontariuszami. Część druga będzie się odbywała w miarę możliwości na zewnątrz.

Na zajęcia i do zwiedzanych obiektów seniorzy będą dowożeni busem z różnych miejscowości, aby uniknąć dojazdu komunikacją publiczną. Wszystkie zajęcia stacjonarne odbędą się w Wałbrzychu, w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego, gdzie siedzibę ma Fundacja Sudecki UTW.

Pierwszy dzień projektowy:
A. Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: Zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian, Cztery płaszczyzny w komunikacji / Warsztaty podwyższające kompetencje zarządcze: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – na zmianę dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
B. Zwiedzanie Zamku w Zagórzu Śląskim – dojazd autokarem, potem dojście z kijkami.

Drugi dzień projektowy:
A. Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: Zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian, Cztery płaszczyzny w komunikacji / Warsztaty podwyższające kompetencje zarządcze: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – na zmianę dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
B. Zwiedzanie Starej Kopalni – wejście z kijkami, ponieważ to duży obszar.

Trzeci dzień projektowy:
A Warsztaty omawiające rolę lidera w środowisku lokalnym i działanie seniorów przez wolontariat, dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
B. Spotkanie integracyjne z przedstawicielami 4 organizacji, które mają dobrze działający wolontariat, w tym wolontariat seniorów.

Podczas każdego dnia projektowego zaplanowane są przerwa kawowa oraz poczęstunek w postaci obiadu dla uczestników.

Ponieważ sytuacja pandemiczna jest płynna proponujemy w tej chwili zaplanowano następujące daty wydarzeń: 12 listopada, 26 listopada i 3 grudnia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, daty ulegną zmianie.

Zapisy drogą mailową na adres federacjautw@gmail.com lub telefonicznie 600 343 289 do dnia 2 listopada 2020 r.

Pierwszeństwo mają  liderzy z subregionu wałbrzyskiego – 2 osoby z danej organizacji.

Menu