Wałbrzych – Gmina Przyjazna Seniorom!

  1. Strona główna
  2. Seniorzy
  3. Wałbrzych – Gmina Przyjazna Seniorom!

Kolorowy korowód Seniorów, polonez, Festiwal Pasji i Kreatywności, Wystawa Rękodzieła Artystycznego, Festiwal Zdrowia, Potańcówka pod chmurką, Sportowa Olimpiada Seniorów  i Bal Seniora – to tylko niektóre atrakcje towarzyszące VIII Wałbrzyskim Senioraliom.

Tegoroczne wydarzenie dla najstarszych mieszkańców miasta rozpoczęło się w dniu 23 września. Po raz pierwszy kolorowym korowodem seniorzy przeszli ulicami miasta, by na Placu Magistrackim, z rąk Pana dr Romana Szełemeja Prezydenta Miasta Wałbrzycha otrzymać klucze do miasta.

Dla uczestników tego wyjątkowego przedsięwzięcia przygotowano 7 dni wypełnionych atrakcjami, m.in.:
– Festiwal Pasji i Kreatywności.
– Wystawę Rękodzieła Artystycznego przygotowana przez wałbrzyskich seniorów.
– Dwie wycieczki turystyczne na Wielką Sowę i przez Niedźwiadki do Harcówki, zorganizowane przez PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Oprócz seniorów dołączyły do nich także osoby z niepełnosprawnościami.
– Występy artystyczne zespołu „Dawka energii”.
– Potańcówkę pod chmurką z udziałem gości specjalnych: Dariusza Morgana i zespołu  „Świebodziczanie” i zespołu muzycznego Tango.
– Prezentacje, wykłady i warsztaty z zakresu „Bezpieczny senior”, „Profilaktyka przemocy wobec osób starszych”, „Bezpieczeństwo w bankowości”, „Bezpiecznie, zdrowo i bezgotówkowo”, Warsztaty oddechowe „Świadomi oddechu” oraz innowacyjne pn. „Joga śmiechu” – Fundacji Via Salutis.
– Spotkanie z doradcą emerytalnym ZUS Oddział w Wałbrzychu, pracownikami Banku Pocztowego, specjalistami MOPS w Wałbrzychu oraz Centrum Aktywności Lokalnej, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej i Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej przy OSP Wałbrzych.
– Olimpiadę Sportową Seniorów, a w ramach tego działania szereg konkurencji: pływanie, biegi, nordic walking, speed-ball, rzut do celu. Po raz pierwszy seniorzy mogli zagrać w boule – pod okiem profesjonalistów ze Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Dęby Wałbrzych”. 
– Wielki Bal Seniora z orkiestrą i poczęstunkiem.
– Autorską prelekcję o zdrowym trybie życia, aktywności  i roli sportu w życiu seniorów Pana Marka Pilcha reprezentującego partnera Senioraliów Stowarzyszenie MANKO- Głos Seniora z Krakowa.
– Przekazanie Pani dr Sylwii Bielawskiej Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha certyfikatu Gmina Przyjazna Seniorom.
– Wręczenie statuetek laureatkom Plebiscytu „Anioł Wałbrzyskich Seniorów”, Pani Ewelinie Grzelak Koordynator Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w kategorii osoba oraz Pani Renacie Wierzbickiej Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu w kategorii Instytucja.

Ponadto wałbrzyscy uczestnicy Senioraliów mieli możliwość bezpłatnego otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także  udziału w kreatywnych zabawach i działaniach przygotowanych przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego tut. Urzędu.

Do organizacji tegorocznych Senioraliów, oprócz Stowarzyszenia „Radość życia”- włączyły się także inne środowiska senioralne i współpracujące z nimi: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacja Wałbrzych 2000, Fundacja Via Salutis, Stowarzyszenie Górnicza Pamięć, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ, Wałbrzyska Rada Seniorów, Kluby Seniora, Dzienne Domy Seniora, Dom Seniora Rusinowa,  DPS, MOPS w Wałbrzychu, CAL, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, ZUS, Bank Pocztowy, Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe „Dęby Wałbrzych”, Aqua Zdrój.

Wydarzenie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.

Zdjęcia: PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, Stowarzyszenia „Radość życia” i BRP.

Menu