Konferencja podsumowująca opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025

Prezydent Miasta Wałbrzycha

dr Roman Szełemej zaprasza na

KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ OPRACOWANIE

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

  na lata 2016-2025

29 listopada 2016 r.

godz. 14.00-16.30

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu

Ramowy plan konferencji:

14:00-14:10 – otwarcie konferencji, emisja spotu promującego wałbrzyską rewitalizację Prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej

14:10-14:30 – doświadczenia i plany rewitalizacyjne Gminy Wałbrzych Prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej

14:30-14:50 – programy rewitalizacji w dolnośląskich gminach. Najważniejsze zmiany
w programowaniu i przeprowadzaniu procesu rewitalizacji po 2015 r. w świetle Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i IZ RPO
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

14:50-15:00 – przerwa kawowa

15:00 – 15:30 – Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzycha – partycypacja społeczna na etapie przygotowania i wdrożenia Justyna Pichowicz kierownik Biura ds. Rewitalizacji UM Wałbrzych

15:30-16:00 – Gminny Program Rewitalizacji i co dalej? Doświadczenia Wałbrzycha w rewitalizacji społecznej na przykładzie Centrum Aktywności Lokalnej Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

16:00-16:30 – dyskusja, poczęstunek, zakończenie konferencji

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdą Państwo

w Biurze ds. Rewitalizacji Miasta UM w Wałbrzychu, przy ul. M.Kopernika 2

plakat-rewitalizacja1