Wystawa prezentująca makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych w 6 podobszarach rewitalizacji Miasta Wałbrzycha.

Wystawa dostępna jest w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia do 30.11.2019 r.