Mikroprojekty z mikrograntów na Podgórzu

  1. Strona główna
  2. Mikrogranty
  3. Mikroprojekty z mikrograntów na Podgórzu

Pogórze to kolejny podobszar rewitalizacji, w którym możecie realizować swoje pomysły z pozyskanych, w ramach naszego konkursu, mikrodotacji.

Przez 3 ostatnie lata wałbrzyskie NGO, mieszkańcy i Partnerstwo lokalne Podgórza, dla  których los tej dzielnicy nie jest obojętny, zrealizowali łącznie 10 projektów. Sześć z nich dotyczyła poprawy estetyki podgórzańskich podwórek  i przylegających do nich terenów zielonych, dwa z nich wpisały się w cele polityki senioralnej miasta i propagowały aktywność – nie tylko sportową – seniorów, jeden związany był z upowszechnianiem wiedzy o przeszłości poprzez działania artystyczne – teatralne, realizowane przez dzieci  i młodzież Podgórza. Ostatni projekt wspierał dzieci i młodzież, w tym  rozwój  kompetencji społecznych i obywatelskich.

Jeśli jeszcze zastanawiacie się nad wyborem dzielnicy, w której chcielibyście zrealizować swój pomysł, to może warto się zaprzyjaźnić z Podgórzem?

Ta najstarsza dzielnica Wałbrzycha nazywana niegdyś  Dittersbach, lata świetności przeżywała po 1840 roku. Wtedy powstała tu kopalnia „Ernest Linn”, a wkrótce po niej „Melchior”, które zostały połączone w kopalnię „Mieszko”. Przed wojną należała  do rodu Czetrittzów.  W PSP Nr 5 przy ul. Poznańskiej od początku XX wieku uczył niemiecki pisarz Hermann Stehr, który za swoje opisy losów  wałbrzyskich górników i okolicznych chłopów, otrzymał m.in. doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do szkoły między latami 50-tymi a 70-tymi przyjeżdżali też polscy podróżnicy i autorzy książek Alina i Czesław Centkiewiczowie, mieszkający po wojnie w Jeleniej Górze. Dziś szkoła nosi ich imię. Gdy w 1880 roku dotarła na Podgórze kolej żelazna, dzielnica radykalnie się zmieniła. Mieszkańcy mogli pociągiem dojechać do Wiednia, albo do Berlina. Stałe połączenie dzielnicy z Wałbrzychem zapewniała linia tramwajowa. Nie sposób tutaj przeoczyć: Wzgórze Barbarka, kościół ewangelicki z piękną mozaiką Chrystusa, wiadukt kolejowy, budynek mieszkalny nr 18 przy ul. Reymonta, który jako jeden z pierwszych w dzielnicy miał toalety na półpiętrze, a nie na zewnątrz. browar Hochbergów przy ul. Nowy Dom, Górę Zamkową, stare aleje lipowe wokół góry i ruiny Zamku Nowy Dwór. Przy Dworcu PKP Wałbrzych Główny znajduje się węzeł, w którym zaczynają się cztery szlaki turystyczne. Podgórze otaczają najwyższe szczyty Gór Wałbrzyskich: Borowa z Wołowcem i Dłużyną, nieco bliżej Niedźwiadki,  Zamkowa Góra Barbarka i Gliniczek.

Podgórze to dzielnica skąpana w dzikiej przyrodzie leśnej, otoczona górskimi krajobrazami których może nam pozazdrościć niejeden góral z Zakopanego. Jest najwyżej położoną częścią Wałbrzycha, z której nasze miasto można pooglądać z góry.   

Menu