Władze Gminnej Rady Pożytku wybrane

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Władze Gminnej Rady Pożytku wybrane

Nowe władze Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano podczas wczorajszego, pierwszego posiedzenia Rady na lata 2020-2023. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie Łukasz Hoppe, przedstawiciel Fundacji Edukacji Europejskiej. Wiceprzewodniczącą została Marta Tumidalska-Pach, Radna Rady Miejskiej Wałbrzycha, a sekretarzem Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz, prezes Fundacji Museion w Wałbrzychu.

Członkom ustępującej GRDPP podziękowania wręczyła z-ca Prezydenta Wałbrzycha, dr Sylwia Bielawska, która jednocześnie powitała i pogratulowała nowym przedstawicielom Rady. Karolina Maląg – dotychczasowa przewodnicząca GRDPP – podsumowała kończącą się kadencję.

Przypomnijmy, że w powołanej na 3-letnią Radzie zasiadło 16 członków, w tym:
1) czterech przedstawicieli Prezydenta,
2) czterech przedstawicieli Rady Miejskiej,
3) ośmiu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze wyborów.

Rada jest organem doradczym i inicjatywnym samorządu miasta Wałbrzycha w zakresie działalności pożytku publicznego.

Menu