Projekt LEM Stowarzyszenia „Composingart”

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Projekt LEM Stowarzyszenia „Composingart”

„Lem 2021. Widziałem przyszłość” – to hasło 2021 roku, ogłoszonego pod koniec listopada 2020 uchwałą Sejmu jako Rok Stanisława Lema. W dniu 12 września br. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych literackich prozaików.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Composingart” postanowiło już od dziś akcentować działalność autora m.in. „Solaris” i uhonorować jego twórczość poprzez organizowanie kilku działań i wydarzeń, których patronem jest sam LEM. 

Na początek organizacja ogłasza konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz młodzieży szkół średnich Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Temat konkursu „JAK WYGLĄDA OPOWIADANIE SCIENCE-FICTION?” („Bajki Robotów” i „Opowieści o pilocie Pirxie” w ilustracji młodych czytelników twórczości Stanisława Lema).

Mecenasem honorowym jest Wydawnictwo Literackie oraz Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.

Termin: od 23.02.2021 do 30.03.2021

Informacje nt. projektu dostępne są na profilu fb Stowarzyszenia: zobacz

Włączcie swoją wyobraźnię!

Menu