Zaplanujmy razem!

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. Zaplanujmy razem!

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne on-line dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu, które odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 na platformie Microsoft Teams.

Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłaszać mailowo do 26.04.2021 r. na adres: l.wronska@um.walbrzych.pl z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do spotkania.

Projekt planu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Menu