15 czerwca zostanie wyłożony do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. 15 czerwca zostanie wyłożony do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniach od 15 czerwca do 6 lipca br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu będzie udostępniony w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 23, pok. 208, w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 oraz w dniu 6 lipca br. o godz. 16:00.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się tutaj

Menu