Wałbrzyska moc pomocy!

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Wałbrzyska moc pomocy!

Blisko 200 wolontariuszy wzięło udział w wyjątkowym wydarzeniu MOC POMOCY, które odbyło się wczoraj na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Wydarzenie zorganizowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu i Gminę Wałbrzych było wyrazem podziękowania dla wszystkich, którzy w ciągu roku poświęcają swój czas i zdolności na pomoc najbardziej potrzebującym.

Zgromadzonych gości przywitała Pani dr Sylwia Bielawska – Zastępca Prezydenta Wałbrzycha, Pan Łukasz Hoppe i Pani Karolina Maląg z Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którzy w imieniu wałbrzyskiej społeczności podziękowali za bezinteresowną pracę, oddanie i poświęcenie wkładane w działalność na rzecz drugiego człowieka. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w ciekawych dyskusjach, warsztatach i grach. Był to czas na integrację, nieco relaksu i budowanie motywacji do działania w kolejnym roku.

Mówi się, że wolontariuszem może być każdy, nie każdy wolontariuszem zostaje. Wszystkim społecznikom działającym na terenie naszego miasta składamy serdeczne podziękowania za gotowość do niesienia pomocy i wielkie serce. Życzymy dalszej satysfakcji z aktywności na rzecz społeczności lokalnej.

Wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie zaangażowanie wielu osób i organizacji pozarządowych, którym również należą się podziękowania: Pan Łukasz Hoppe i Fundacja Edukacji Europejskiej, Pani Karolina Maląg i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Pan Zenon Matuszko i Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Pani Magdalena Stefańska i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Pani Agnieszka Maltz i Centrum Aktywności Lokalnej, Pani Wanda Radłowska i Stowarzyszenie „Radość Życia”, Pani Teresa Ziegler i Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pani Marta Sys i Fundacja „Merkury”.

Menu